Podešavanje Brojača Impulsa

Ova upustva se odnose samo na verzije Brojača Impulsa 3.0.9.1 i starije.

Ovisno na koju se vezu spajate, unesite cijenu impulsa u "Opcijama" pod "Opcije" (stara cijena impulsa je bila 0,2684). U tablicama je navedena cijena sa PDV-om.
Nakon toga, u "Opcijama" pod "Trajanja Impulsa" unesite trajanja impulsa za vašu vezu kako su navedena dolje u tablici za radni dan i vikend. Npr. Ako se spajate na HiNet Mali, onda će te pod "Trajanja Impulsa" za tarifu HiNet unijeti trajanja za radni dan, a za tarifu HiNet (vikend) za vikend.

Uskoro će izaći nova verzija Brojača Impulsa koja će direktno podržavati novi minutni sustav. Do tada možete podesiti Brojač na navedeni način.

Ako primjetite neku pogrešku u dolje navedenim tarifama, pošaljite e-mail na brojac@brojacimpulsa.com

Povratak na glavnu stranicu

 

TARIFA
DAN
TRAJANJA IMPULSA
CIJENA IMPULSA
07-19
19-07
HiNet Mali
Radni
60
120
0.183
Vikend
120
120
HiNet Mali +
Radni
60
120
0.122
Vikend
120
120
HiNet Mali Super +
Radni
60
120
0.061
Vikend
120
120
HiNet Gost
Radni
60
120
0.732
Vikend
120
120

TARIFA
DAN
TRAJANJA IMPULSA
CIJENA IMPULSA
07-19
19-07
CARNet
Radni
60
120
0.061
Vikend
120
120

TARIFA
DAN
TRAJANJA IMPULSA
CIJENA IMPULSA
07-19
19-07
net4U Home4U
Radni
60
120
0.122
Vikend
120
120

TARIFA
DAN
TRAJANJA IMPULSA
CIJENA IMPULSA
07-19
19-07
Iskon Optimal
Radni
60
120
0.183
Vikend
120
120
Iskon Gold
Radni
60
120
0.061
Vikend
120
120
Iskon Gost
Radni
60
120
0.244
Vikend
120
120

TARIFA
DAN
TRAJANJA IMPULSA
CIJENA IMPULSA
07-19
19-07
globalnet Standard
Radni
60
120
0.061
Vikend
120
120
globalnet Mini, Midi, Maxi
Radni
60
120
0.122
Vikend
120
120

TARIFA
DAN
TRAJANJA IMPULSA
CIJENA IMPULSA
07-19
19-07
europroNET Surf
Radni
60
120
0.061
Vikend
120
120
europroNET Start
Radni
60
120
0.183
Vikend
120
120
europroNET Gost
Radni
60
120
0.244
Vikend
120
120

TARIFA
DAN
TRAJANJA IMPULSA
CIJENA IMPULSA
07-19
19-07
VIP Go
Radni
60
120
0.183
Vikend
120
120
VIP Mini
Radni
60
120
0.183
Vikend
120
120
VIP Midi
Radni
60
120
0.061
Vikend
120
120

TARIFA
DAN
TRAJANJA IMPULSA
CIJENA IMPULSA
07-19
19-07
Gradska/Međugradska
Radni
60
120
0.2806
Vikend
120
120

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 1999 - 2001 Saša Stanojević - Sva prava pridržana.....