Prepaid (Simpa, VIPme, Bla Bla) - cijene su u kunama s uključenim PDV-om

Molimo da ne radite copy/paste ovih podataka na druge stranice vec linkajte na ovu stranicu http://i-url.com/ai8

Tele2 Bla Bla Simpa Stil Simpa Profil Simpa Ekipa VIPme.CALL VIPme.SEND VIPme promo** VIPme easy***
                 
Uspostava poziva
-
- (0,25)+
0,25
0,25
0,25*
0.25*
-
0,19
 
 
Pozivi unutar mreže 07-19h
0,39
1,20
1,20
0,99
1,22
1,22
0,91
0,91
Pozivi unutar mreže 19-07h
0,39
0,35+
0,35+
0,35+
1,22
1,22
0,91
0,91
Pozivi unutar mreže - Vikend i praznik 07-19
0,39
1,20
1,20
0,49
0,92
1,22
0,91
0,91
Pozivi unutar mreže - Vikend i praznik 19-07
0,39
0,35+
0,35+
0,35+
0,92
1,22
0,91
0,91
Pozivi na odabran broj (favorite, friend, simpa)
0,39
0,61
0,61
0,61
0,49 (ili 0)*
0,61 (ili 0)*
0,49
0,91
Broj favorite brojeva na raspolaganju
0
7
7
7
1
1
1
0
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama 07-19h
1,39
3,16
2,75
2,75
2,75
3,36
1,91
0,91
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama 19-07h
1,39
2,06
2,75
2,75
2,75
2,14
1,91
0,91
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama vikend i praznik
1,39
2,06
2,75
2,75
2,75
2,14
1,91
0,91
Pozivi prema fiksnim mrežama 07-19h
1,39
3,16
0,99
2,75
2,75
3,36
1,91
0,91
Pozivi prema fiksnim mrežama 19-07h
1,39
0,35+
0,35+
0,35+
2,75
2,14
1,91
0,91
Pozivi prema fiksnim mrežama vikend i praznik 07-19h
1,39
2.06
0,49
2,75
2,75
2,14
1,91
0,91
Pozivi prema fiksnim mrežama vikend i praznik 19-07h
1,39
0,35+
0,35+
0,35+
2,75
2,14
1,91
0,91
SMS
0,33
0,43
0,43
0,39
0,48
0,40
0,48
0,40
SMS vikend
0,33
0,43
0,43
0,39
0,48
0,29
0,48
0,40
SMS na odabran broj
0,33
0,31
0,43
0,39
0,48
0,29
0,48
0,40
MMS
-
2,99
2,99
2,99
1,91
1,91
1,91
1,91 ?
BIH (jeftinije vrijeme)
1,95 (1,95)
3,05 (2,56)
3,05 (2,56)
3,05 (2,56)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
Europa 1 (jeftinije vrijeme)
2,95 (2,95)
4,27 (3,78)
4,27 (3,78)
4,27 (3,78)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
Europa 2 (jeftinije vrijeme)
3,95 (3,95)
5,49 (5,00)
5,49 (5,00)
5,49 (5,00)
5,37 (4,88)
5,37 (4,88)
5,37 (4,88)
5,37 (4,88)
 
 

+ trenutna akcija T-Mobile koja traje do 28.2.2006. Svaki dan od 19h navečer do 7h ujutro 0,35kn unutar mreze i prema fiksnim brojevima, a naplaćivati će se uspostava poziva 0,25 kn
* trenutna akcija VIP-a koja traje do 2.1.2006 (uključenje 9,91kn, uključiti se može najkasnije do 31.10.2005). Naplacivati će se uspostava poziva 0,25 kn za sve pozive osim prema friends broju
** VIPme promotivni model - potrebno obnoviti racun putem VIP sms poruke sa 150 ili 200 kn (promotivni tarifni model traje 30 dana)
*** VIPme Easy - potrebno obnoviti racun bonom od 150 ili 200 kn do 31.12.2005 (tarifni model traje do 15.1.2006) + aktivacija 9,91kn + uspostava poziva 0,19 kn

Bonovi i njihovo trajanje u danima

Bon(kn) Tele2 Simpa VIPme
25
10
10
-
35
-
-
7
50
90
90
-
100
180
180
90
200
180
180
180

Cijene paketa i početni iznos na računu

  Tele2 Simpa VIPme
Cijena paketa
95
300
100
Na računu
145
100(?)
100(?)

 

Postpaid (T-Mobile, VIP, Tele2) - cijene su u kunama s uključenim PDV-om

Molimo da ne radite copy/paste ovih podataka na druge stranice vec linkajte na ovu stranicu http://i-url.com/ai8

Tele2 0 Tele2 48 Tele2 85** Tarifa 60 Tarifa 150 Tarifa 300 Tarifa 500 Tarifa 700
VIPsmart.Ex*
VIPsmart.S* VIPsmart.M* VIPsmart.L* VIP start 0 VIP plus 0 VIP extra 0 VIP Easy***
                                 
Pretplata
0
48
85
60
150
300
500
700
48,80
73,20
134,20
195,20
50,00
100,00
200,00
91,00
                 
Uspostava poziva
-
-
-
- (0,25)+
- (0,25)+
- (0,25)+
- (0,25)+
- (0,25)+
-
-
-
-
-
-
-
0,19
 
   
Pozivi unutar mreže 07-19h
0,39
0,39
0,85
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
1,22
1,22
1,22
1,10
1,50
1,00
1,00
0,91
Pozivi unutar mreže 19-07h
0,39
0,39
0,85
0,35+
0,35+
0,35+
0,35+
0,35+
1,22
1,22
1,22
1,10
1,50
1,00
1,00
0,91
Pozivi unutar mreže - Vikend i praznik 07-19
0,39
0,39
0,85
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,92
0,92
0,92
0,92
1,50
1,00
1,00
0,91
Pozivi unutar mreže - Vikend i praznik 19-07
0,39
0,39
0,85
0,35+
0,35+
0,35+
0,35+
0,35+
0,92
0,92
0,92
0,92
1,50
1,00
1,00
0,91
Pozivi na odabran broj (favorite, friend, simpa)
0,39
0,39
0,85
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,61
0,61
0,61
0,55
0
0
0
0,91
Broj favorite brojeva na raspolaganju
0
0
0
7
7
7
7
7
1
1
1
1
1
1
1
0
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama 07-19h
1,39
1,39
0,85
2,50
2,30
2,00
1,60
1,30
3,42
3,17
1,46
1,10
3,00
2,90
1,00
0,91
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama 19-07h +vikend +praznik
1,39
1,39
0,85
2,50
2,30
2,00
1,60
1,30
1,46
1,46
1,46
1,10
2,00
1,90
1,00
0,91
Pozivi prema fiksnim mrežama 07-19h
1,39
1,39
0,85
2,50
2,30
2,00
1,60
1,30
3,42
3,17
1,46
1,10
3,00
2,90
1,00
0,91
Pozivi prema fiksnim mrežama 19-07h
1,39
1,39
0,85
0,35+
0,35+
0,35+
0,35+
0,35+
1,46
1,46
1,46
1,10
2,00
1,90
1,00
0,91
Pozivi prema fiksnim mrežama vikend i praznik 07-19
1,39
1,39
0,85
2,50
2,30
2,00
1,60
1,30
1,46
1,46
1,46
1,10
2,00
1,90
1,00
0,91
Pozivi prema fiksnim mrežama vikend i praznik 19-07
1,39
1,39
0,85
0,35+
0,35+
0,35+
0,35+
0,35+
1,46
1,46
1,46
1,10
2,00
1,90
1,00
0,91
SMS
0,33
0,33
0,33
0,35
0,34
0,33
0,32
0,31
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
SMS vikend
0,33
0,33
0,33
0,35
0,34
0,33
0,32
0,31
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
SMS na odabran broj
0,33
0,33
0,33
0,35
0,34
0,33
0,32
0,31
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
MMS
-
-
-
2,99
2,89
2,79
2,69
2,59
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
1,91
BIH (jeftinije vrijeme)
1,95 (1,95)
1,95 (1,95)
1,95 (1,95)
3,05 (2,56)
3,05 (2,56)
3,05 (2,56)
3,05 (2,56)
3,05 (2,56)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
Europa 1 (jeftinije vrijeme)
2,95 (2,95)
2,95 (2,95)
2,95 (2,95)
4,27 (3,78)
4,27 (3,78)
4,27 (3,78)
4,27 (3,78)
4,27 (3,78)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
4,39 (3,90)
Europa 2 (jeftinije vrijeme)
3,95 (3,95)
3,95 (3,95)
3,95 (3,95)
5,49 (5,00)
5,49 (5,00)
5,49 (5,00)
5,49 (5,00)
5,49 (5,00)
5,37 (4,88)
5,37 (4,88)
5,37 (4,88)
5,37 (4,88)
5,37 (4,88)
5,37 (4,88)
5,37 (4,88)
5,37 (4,88)
   
     
   
   
     

+ trenutna akcija T-Mobile koja traje do 28.2.2006. Svaki dan od 19h navečer do 7h ujutro 0,35kn unutar mreze i prema fiksnim brojevima, a naplaćivati će se uspostava poziva 0,25 kn
* VIP Smart tarife vrijede samo za postojece korisnike. Novi preplatnici ih ne mogu izabrati.
** Tele2 85 tarifa može se aktivirati do 31.01.2006
*** VIP Easy - Postpaid korisnici novi promotivni tarifni model mogu aktivirati do 15. siječnja 2006. godine i trajat će im godinu dana od potpisivanja ugovora.

Ako primjetite grešku u tarifama na ovoj stranici ili imate komentar možete poslati poruku:

Poruka: